Kirkens Ungdomsprosjekt (KUP)

Kirkens Ungdomsprosjekt (KUP) er en ideell organisasjon som driver forebyggende arbeid for barn og unge i form av ulike grupper og individuell oppfølging. KUP fokuserer på å gi barn og unge gode opplevelser, mestring og et sosialt fellesskap.

KUP jobber for at ungdommene skal oppleve tilhørighet til et positivt miljø, trygg voksenkontakt og varige relasjoner. Disse erfaringene hjelper dem å ta gode valg, og istandsetter dem til å møte livet som ung voksen.