Norsk flaggsymbol Engelsk flaggsymbol

Vennskapsbyprosjekt

Namibia ble selvstendig stat i 1990. Havnebyen Walvis Bay var sørafrikansk protektorat fram til den ble overført til Namibia i 1994.

Etter flere års kontakt mellom Kristiansand og Walvis Bay ble det undertegnet en formell vennskapsbyavtale mellom de to byene i 2006. Høsten 2007 ble daglig leder i KUP kontaktet av internasjonal rådgiver i Kristiansand kommune og spurt om å delta på en lunsj med representanter fra Walvis Bay. De ble da informert kort om KUPs arbeid. I desember 2007 fikk KUP besøk av noen andre representanter fra Walvis Bay som ønsket mer informasjon om virksomheten. I juni 2008 dro tre representanter fra KUP på et ukelangt besøk til Walvis Bay etter invitasjon fra vennskapsbyen. De ble tatt med til flere offentlige og private institusjoner og virksomheter, og fikk grundig informasjon om byens infrastruktur etc. Høsten 2008 vedtok KUPs styre å opprette et vennskapsbyprosjekt i Walvis Bay. Det er laget brosjyre for prosjektet (se Brosjyre, KUP-Walvis Bay).

Siden høsten 2010 har KUP etter forespørsel fra Universitetet i Agder tilrettelagt forholdene for utplassering av norske sosionomstudenter i praksis i Walvis Bay. Studentene får lokal veiledning av erfarne og offentlig godkjente sosialarbeidere, og praksisen er tilknyttet både offentlig og privat sektor. Frivillige medarbeidere har også vært utplassert i Walvis Bay sammen med praksisstudenter.

^