Norsk flaggsymbol Engelsk flaggsymbol

Frivillige medarbeidere

KUP har basert mye av sitt arbeid på bruk av frivillige medarbeidere. Disse rekrutteres i hovedsak fra forskjellige kristne menigheter/organisasjoner/nettverk i Kristiansand.

KUP har behov for frivillige medarbeidere til alle tiltak. Det er også behov for frivillige medarbeidere som kan følge opp enkeltungdommer og unge mødre med småbarn.

Frivillige medarbeidere får veiledning individuelt, på ledersamlinger for hvert enkelt tiltak og på felles medarbeidersamlinger/seminarer.

For å gi brukerne opplevelse av trygghet, forutsigbarhet og stabilitet, er det ønskelig at frivillige medarbeidere forplikter seg til å være med i minimum 1 år når de bestemmer seg for å bli med i et tiltak. De må ha vilje/evne til å samarbeide med andre og til å ta imot faglig veiledning. 

^