Norsk flaggsymbol Engelsk flaggsymbol

Bibliotek

Biblioteket på KUPs hjemmeside er ment å være en ressursbank for ansatte, frivillige medarbeidere og andre som ønsker å drive denne type arbeid for utsatte barn og unge. Det vil bli lagt inn dokumenter, artikler, rapporter, brosjyrer m.m., samt lenker til relevant informasjon.

Årsmeldinger:

Regnskap og balanse:

http://www.kirkensungdomsprosjekt.no/filer/Resultatregnskap_2009-2014.pdf

http://www.kirkensungdomsprosjekt.no/filer/BALANSE_2009-2014.pdf

Informasjon:

Brosjyre:

^