Norsk flaggsymbol Engelsk flaggsymbol

Inntak av ungdommer

Alle ungdommer som ønsker plass i KUP må ha inntakssamtale før de eventuelt får plass. Noen får ikke plass/settes på venteliste, fordi den sosiale sammenhengen vurderes som lite egnet for dem eller fordi aktuelt tiltak er fullsatt. En del ungdommer blir fulgt opp individuelt når det er kapasitet/økonomi til dette.

^