Individuell oppfølging

De fleste av KUPs ansatte følger opp brukere individuelt i tillegg til gruppearbeid. Enkelte får individuell oppfølging fordi de fungerer dårlig i gruppesammenheng, mens noen trenger ekstra oppfølging i tillegg til gruppetilbudet. Individuell oppfølging kan for eksempel bestå av: Hjemmebesøk, støttesamtaler, råd og veiledning, krisehjelp, øvelseskjøring, jobbutplassering, skole- og institusjonsbesøk, hjelp til å kontakte offentlige instanser, hjelp til å skrive søknader, praktisk hjelp til flytting, m.m.

^