Diverse tiltak

KUP har gjennom årene tatt initiativ til og prøvd ut flere ulike tiltak for målgruppen. Enkelte tiltak har blitt avsluttet fordi de ikke har hatt ønsket effekt (eks. "Loftet"), mens andre tiltak har blitt avsluttet fordi ungdommene har fått lignende tilbud andre steder (eks. "Leksehjelp") eller fordi øremerket økonomisk støtte til tiltak har forsvunnet (eks. "Ren og pen by").

^