Norsk flaggsymbol Engelsk flaggsymbol

“Åpne” eller “lukkede” tiltak?

Siden oppstarten i 1991 har KUP prøvd ut forskjellige tiltak for målgruppene. Vår erfaring er at «lukkede» tiltak har mye bedre effekt enn «åpne» tiltak. Små sosiale sammenhenger med fast medlemskap og oversiktlige regler for samhandling er et godt utgangspunkt for å bygge nære og gode relasjoner. Det er også lettere å opprettholde sosial kontroll og skape trygghet i grupper som ikke er så store.

KUP drev i perioden 1994 – 1999 tiltaket «Loftet» (åpent rusfritt treffsted for utsatt ungdom), men valgte etter hvert å innstille dette da erfaringene ikke var bare positive. Vi kom i kontakt med mange nye ungdommer i risikosonen, men klarte ikke å følge dem opp på en tilfredsstillende måte. KUP valgte derfor i stedet å bruke sine ressurser til å opprette flere «lukkede» tiltak (aktivitetsgrupper, gutte- og jentegrupper, leksegrupper etc.). 

^