Alternativ konfirmantundervisning

KUP har ved behov/forespørsel fra menighetene i domprostiet drevet ”Alternativ konfirmantundervisning” for ungdommer som ønsker å konfirmere seg kirkelig, men som av ulike årsaker fungerer dårlig i større sosiale sammenhenger. Aktuelle ungdommer henvises fra menighetene. Enkelte år har KUP fått henvist 1-3 konfirmanter, mens det andre år ikke har vært aktuelle kandidater. Det lages opplegg tilpasset den enkelte ungdoms behov/nivå, og det er frammøteplikt for å få godkjent opplegget. De fleste ungdommene deltar til slutt på vanlig måte på konfirmasjonssøndagen i den menigheten de tilhører. Tilbakemeldingene fra konfirmanter og menigheter har vært meget positive.

^