Aktivitetsgrupper

KUP driver aktivitetsgrupper for ungdom i alderen 12-18 år. Gruppene består av både gutter og jenter, og er et tilbud for de som har lite/dårlig fritidstilbud eller vansker i forhold til familie/venner/selvfølelse/det å mestre hverdagen sin. Forebyggende gruppetiltak for ungdom med slike risikofaktorer har vist seg å ha meget god effekt hvis ungdommene blir med fra de er 12-14 år til de er 17-18 år. I aktivitetsgruppene får de unge stabil/trygg voksenkontakt, avgrenset/oversiktlig fellesskap, positive utfordringer og gode fellesopplevelser.

Det er vanligvis 8-12 ungdommer og 3-5 ledere i hver gruppe. Ungdommene får fast plass og kan fortsette til de selv ønsker å slutte (eller til gruppa avsluttes). Det legges opp til ulike typer aktiviteter ut fra ungdommenes behov/ønsker. Gruppa samles en kveld (kl.18-21) hver uke, har et par helgeturer i året og en 5-dagers tur i sommerferien. Gruppekvelder/helgeturer er gratis. Egenandel for sommertur er kr.500 per ungdom.

Viktige regler i gruppa:

  • Mobbing/vold/rasisme er ikke tillatt
  • Bruk av rusmidler er ikke tillatt
  • «Sladring» om andres problemer utenfor gruppa er ikke tillatt

Ved gjentatte regelbrudd eller dårlig oppmøte, kan ungdommer miste plassen i gruppa.

KUPs verdigrunnlag blir ikke formidlet gjennom andakter etc. i gruppene, men ungdommene får informasjon om at KUP er en kristen organisasjon og at medarbeidere står for et kristent livssyn. Dersom ungdommene selv ønsker å ta opp problemstillinger og spørsmål som har med tro å gjøre, er det åpent for dette.

Vi ønsker å nå fram til ungdommer som har behov for/utbytte av denne type tiltak, og lar derfor formidlingen av tilbudet gå gjennom voksne kontaktpersoner som vi mener har grunnlag for å vurdere deres behov (bl.a. sosiallærere, sosialarbeidere…).

^