Støtt KUP

For å bli med i KUPs faste givertjeneste, vennligst send oss en e-post og skriv ”Givertjeneste KUP”, samt navn og adresse, så mottar du et skjema som må fylles ut og sendes i retur til oss. Enkeltbeløp kan overføres direkte til KUPs hovedkonto 3000 23 80931, og bør merkes med givers navn. Vennligst kontakt oss via e-post eller telefon (38 02 75 85) om du ønsker å støtte KUP på annen måte.

^