Norsk flaggsymbol Engelsk flaggsymbol

Innledning

KUP får fast økonomisk støtte fra Kristiansand kommune og kirkelige instanser, men er helt avhengig av ekstra støtte/gaver for å finansiere alle tiltak. De som ønsker å støtte virksomheten oppfordres til å bli med i KUPs faste givertjeneste. Faste tilskudd skaper forutsigbarhet og gjør det enklere å planlegge arbeidet. Det er opprettet egen givertjenesteordning for Walvis Bay-prosjektet for å synliggjøre at KUP ønsker å støtte vennskapsbyen på en forpliktende og langsiktig måte. Støtte i form av ulike tjenester, turopplegg, utstyr, rabatter etc. er av stor verdi for KUP. Vi ber mulige sponsorer ta kontakt dersom de ønsker å støtte KUP på denne måten. Vi vil også benytte anledningen til å takke våre faste givere og andre støttespillere for hjelp og støtte til å drive denne virksomheten. Må Gud velsigne dere rikelig tilbake!

^